Vi kläcker, vid mån av ägg fram kycklingar på beställning av följande raser:

Dv. Wyandotte - Silversvartrandad 60 kr / st + 5 kr / levnadsvecka

Dv. Wyandotte - Guldblå-/gldsvart-/ gulvitrandad 60 kr / st + 5 kr / levnadsvecka

Dv. Kochin - olika färger  50 kr / st + 5 kr / levnadsvecka

Trädgårdshöns - gårdens färgmix 50 kr / st + 5 kr / levnadsvecka

Könsbestämda hönskycklingar 150 - 200 kr/st